Kako smo mobilnom aplikacijom razveselili ribiče

Vodostaji app

Perpetuum je razvio mobilnu aplikaciju koja prati vodostaje rijeka u Hrvatskoj. Aplikacija Vodostaji upozorava na eventualne opasnosti od visokih vodostaja, omogućuje učinkovitije pripreme za moguće poplave te organizaciju bolje intervencije u izvanrednim slučajevima. Korisna je i širem krugu korisnika, poput ribiča, izletnika i rekreativaca.

Cilj
Razvijanje mobilne aplikacije

Osmisliti i razviti mobilnu aplikaciju koja brzo, efikasno i pravodobno obavještava korisnika o promjenama u vodostaju hrvatskih rijeka, bez obzira na to gdje se on nalazi. Nadalje, putem aplikacije osigurati korisniku mogućnost odabira postaja koje želi pratiti, primanja obavijesti o stanjima, detaljan uvid u vodostaje i protoke na određenoj mjernoj postaji u vremenskim intervalima te grafički prikaz kretanja vodostaja.

Poslovni razlozi

U Hrvatskoj već godinama postoji Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnome vremenu. U prvome je redu namijenjen praćenju vodostaja, ali i prikupljanju ostalih hidroloških (vodostaj, protok, temperatura vode) i meteoroloških (količina oborina, temperatura zraka, visina snijega) mjerenja. Mjerenja se prikupljaju u realnome vremenu automatskom dojavom s mjernih stanica te pohranjuju u bazu podataka za daljnju obradu, generiranje izvještaja i grafičke prikaze prema potrebama krajnjih korisnika.

Neke informacije iz sustava i javno su dostupne na web stranicama www.voda.hr i vodostaji.voda.hr. S obzirom na to da se pojavila potreba da se korisnicima omogući jednostavan pregled putem mobilnih uređaja, a da pri tome sami mogu odabrati koje ih postaje zanimaju i dobivati notifikacije u slučaju povećanja vodostaja, odlučeno je da se realiziraju nativne mobilne aplikacije za Android i iOS platforme. Pokrivena je cijela Hrvatska s oko 500 mjernih postaja. To je posebno zanimljivo ljudima koji žive u područjima koja mogu biti pogođena poplavama, ali i ribičima i ostalima koje zanima stanje vodostaja.

Vodostaji
Opis
Tehnički opis

Korisničko sučelje aplikacije napravljeno je u kompletno vektorskoj grafici za koju je korišten alat za izradu korisničkih sučelja Sketch uz dorade u Adobe Photoshopu.

Za backend platformu korišteni su servis za vodostaje, servis za korisničke preferencije, slanje i spremanje PUSH notifikacija te Firebaseov Googleov servis – Firebase Cloud Messaging. Napravljen na DOT.NET platformi, servis za vodostaje služi kao središnje mjesto distribucije podataka o visini vodostaja, protoku i ostalim informacijama vezanim uz postaje. Istodobno, servis za korisničke preferencije, izrađen u PHP/Laravelu, pamti postaje koje korisnik prati i na temelju kojih dobiva notifikacije te sve obavijesti i korisničke postavke. Firebase Cloud Messaging je pak Googleov servis za slanje PUSH notifikacija.

Za izradu mobilnih aplikacija odlučili smo se za React Native platformu koju je razvio Facebook, a služi za izradu nativnih mobilnih aplikacija pisanih u JavaScriptu. Navedenim frameworkom inače se ne produciraju web ili hibridne mobilne aplikacije, već prave nativne aplikacije. Taj pristup sve je popularniji kod razvoja mobilnih aplikacija, a koristili smo ga i zato što se vrijeme razvoja uvelike smanjuje zbog mogućnosti ponovne upotrebe programskoga koda za iOS i Android platformu. React Native za izradu mobilnih aplikacija koristili su i veliki igrači kao što su Facebook, AirBnB, Tesla i Skype.

Download
Preuzmite Vodostaji aplikaciju