Kako ‘Hendrix’ štiti Zagreb od poplava

Hendrix

Perpetuum je razvio web aplikaciju za prihvat i obradu podataka iz sustava tvrtke Geolux koji mjeri protok rijeke Save ispod Hendrixova mosta u Zagrebu.

Cilj
Cilj

Implementirati responzivnu web aplikaciju koja omogućuje grafički prikaz podataka proizašlih iz očitanja visine vodostaja i površinskog strujanja rijeke Save. Hidrološki podaci dobiveni mjerenjem koriste se u svrhu zaštite Zagreba i nizvodnog područja od mogućih poplava.

Rješenje
Rješenje

U sklopu novog projekta mjerenja protoka Save u Zagrebu, Perpetuum je razvio i implementirao web aplikaciju za prihvat i obradu podataka iz Geoluxova sustava. Naime, tvrtka Geolux je na zagrebačkom željezničkom mostu na Savi implementirala inovativnu hidrološku postaju kao dio pilot-projekta beskontaktnog praćenja riječnog protoka. Sustav se sastoji od mjerača razine vode i pet strateški postavljenih radarskih senzora koji mjere površinsku brzinu riječnog toka.

Hendrix

Perpetuumova web aplikacija u pilot-fazi omogućuje grafički prikaz s različitim opcijama pregleda, filtriranja i očitanja podataka o razini vodostaja, protoka i ostalih izmjerenih podataka. Osim izmjerenih podataka, prikazuju se i podaci o lokaciji mjerenja. Aplikacija je konstruirana tako da se poslije mogu prikupljati, obrađivati i prikazivati podaci i s drugih mjernih mjesta, odnosno lokacija. Smještena je na platformi Microsoft Azure koja omogućuje skalabilnost i fleksibilnost u korištenju.

Hendrix
Opis
Tehnički opis

Fokus naše responzivne web aplikacije stavljen je na fleksibilan prikaz grafova. S obzirom na to da je riječ o pilot-projektu pri čemu je bilo potrebno brzo isporučiti funkcionalnu demo inačicu, za backend smo koristili Lumen Micro-Framework u PHP-u. Navedenim pristupom dobili smo na brzini developmenta (jer je framework baziran na dobro nam poznatom Laravel frameworku), ali i na brzini rada aplikacije zbog specifičnosti frameworka koji je okrenut razvoju mikroservisa i API-ja.

Hendrix

Pri izboru libraryja za prikaz grafova odlučili smo se za eCharts. Riječ je o open-source libraryju koji nudi veliku fleksibilnost i kvalitetu prikaza na desktop uređajima, ali i - ono najvažnije za projekt - prikaz i interaktivnost na mobilnim uređajima. Iako je riječ o kineskom libraryju developerske ekipe iz Baidua, njegova je dokumentacija veoma dobro napisana i za englesko govorno područje.

Hendrix