Uz dobar SAM do povećane vrijednosti kompanije

Perpetuum Mobile

Upravljanje softverskom imovinom (SAM) i njeno licenciranje često je zanemaren segment sveukupnog upravljanja poslovanjem, a takav pristup posebno začuđuje s obzirom da se kompanije time izlažu financijskim gubicima te ozbiljnim poslovno-pravnim rizicima.

Stoga zagovaramo i provodimo stručno upravljanje softverskom imovinom i proces optimizacije softverskog licenciranja s ciljem moderniziranog korištenja softverske imovine, koji, šire poslovno gledano, podiže razinu razvoja kompanije i njenu sveukupnu poslovnu vrijednost.

Pomoću tablice ključnih aktivnosti unutar relevantnih odjela kompanije možete ocijeniti razinu upravljanja softverske imovine u vašoj kompaniji:sam

Perpetuum SAM konzultacije uključuju stručnu analizu i definiranje postojeće razine upravljanja softverskom imovinom, temeljem čega, uzimajući u obzir specifične potrebe i ciljeve poslovanja, kreiramo optimalan model upravljanja softverskom imovinom. Proces optimizacije softverskog licenciranja provodi se u 4 koraka, a krajnji cilj mu je aktivno upravljanje licencama i potpuno moderniziran model licenciranja koji smanjuje troškove i pravne rizike povećavajući konkurentnost, razinu razvoja i vrijednost cjelokupnog poslovanja.            . 

lic

Prva etapa optimizacije licenciranja uključuje pregled instaliranog softvera kojim se utvrđuje se gdje je softver instaliran te koje sve, uz pripadajući hardver, mogućnosti i kapacitete posjeduje na svim korištenim platformama. Uvidom u korištenje softvera detektira se što je od softvera implementirano i kako se koristi. Takva analiza upravljanja softverskom imovinom daje jasan pregled instaliranog softvera i mjeri usklađenost njegova korištenja s pripadajućim internim odobrenjima i modelima licenciranja.

Druga etapa uključuje provjeru sukladnosti načina korištenja i licenciranja softvera sa zakonskom regulativom. Upotrebom standardiziranih poslovnih rješenja za softversko licenciranje i upravljanjem licenčnim ugovorima uspostavlja se temelj za kontinuirano i automatsko praćenje korištenja licenci i time osigurava usklađenost sa zakonskim propisima. Finalni korak procesa jest optimizacija same kompanije za upravljanje softverskom imovinom.

Educirani Perpetuumovi stručnjaci s bogatim iskustvom upravljanja softverskom imovinom i njenog licenciranja stoje vam na raspolaganju, kontaktirajte ih!