Radiochirurgia Zagreb - Vrhunska medicina zaslužuje vrhunski web

Perpetuum je za polikliniku Radiochirurgia Zagreb izradio website koji, osim prezentacije klinike i njene djelatnosti na internetu, ubrzava i olakšava komunikaciju liječnika i pacijenata

Klijent
Radiochirurgia Zagreb
Platforme
Drupal
Usluga
Cilj

Radiochirurgia jedna je od najsuvremenijih poliklinika za rano otkrivanje i liječenje raka u jugoistočnoj Europi, a stručnjaci koji rade u poliklinici svrstavaju se među vrhunske medicinske eksperte ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Osim vrhunskog liječničkog tima, posebnost Radiochirurgije je tehnologija koja se koristi za dijagnostiku i liječenje. Najsuvremeniji sustav za radioterapiju i radiokirurgiju američke tvrtke Varian, primjerice, koriste i neke svjetski poznate klinike poput Mayo Clinic, a nalazi se upravo u Radiochirurgiji.

Što je zajedničko Perpetuumu i poliklinici Radiochirurgia? Dvije stvari: stručno osoblje i ljubav prema naprednoj tehnologiji.

A što dobijemo kada spojimo ta dva tima? Ugodnu radnu atmosferu s istim ciljem - izraditi vrhunski, interaktivni website!

radiochirurgia

Rješenje

U medicinskom poslu redovi čekanja i dokumentacija često izazivaju neugodnosti. No, to nije problem Radiochirurgije. Na websiteu poliklinike implementirali smo formular za prijavu termina za pregled i jednostavan način učitavanja medicinskih nalaza, rendgenskih snimki i ostale dokumentacije. To ne samo da ubrzava proces liječenja pacijenata već doktorima daje mogućnost da što brže djeluju, što je krucijalno za polikliniku ovih kapaciteta. Posebnu smo pažnju posvetili sigurnosnim protokolima vezanim za učitavanje informacija na website i time osigurali  potpuno povjerenje između liječnika i pacijenta.

radiochirurgia zagreb

Kako bi sustav besprijekorno funkcionirao, zasnovan je na Drupal CMS-u i iSite Open rješenju. Drupal se pokazao kao idealna platforma budući da pruža mogućnost održavanja digitalnih sadržaja bez posredovanja IT stručnjaka i dizajnera, a osim toga može se nadograđivati raznim komponentama kako bi i u budućnosti mogli udovoljiti potrebama poliklinike.

Testimonial

Web je za nas važan dio komunikacije s klijentima i javnošću, ali naš primarni fokus je ipak na pacijentima i na liječenju. Zato nam je iznimno vrijedno imati uz sebe tim Perpetuuma koji nam svojom podrškom omogućuje da možemo na brz i jednostavan način ažurirati tekstove, fotografije i druge online sadržaje. Jedna briga manje za nas znači toliko više vremena, pažnje i brige o pacijentima!

Prof. dr. sc. Dragan Schwarz, dr. med.-ravnatelj poliklinike. specijalist opće kirurgije, subspecijalist digestivne i onkološke kirurgije