Održan seminar o upravljanju softverskom imovinom

Perpetuum Mobile Edukacije, Seminari

Održan seminar o upravljanju softverskom imovinom (SAM)

Perpetuum uputio korisnike u najbolje prakse i SAM procese

Perpetuum Mobile organizirao je još jedan besplatni seminar, ovog puta na temu upravljanja softverskom imovinom. Sudionici su saznali kakvi su trendovi u SAM području te koje su najbolje prakse kvalitetnijeg i organiziranog upravljanja ovim vrijednim resursom. Vrijedi uvodno napomenuti da je Perpetuum Mobile punopravni član vodeće globalne organizacije za upravljanje IT imovinom, IAITAMa (International Association of IT Asset Managers). Štoviše, jedina smo članica IAITAMa ne samo u jugoistočnoj Europi već i na puno širem prostoru našeg kontinenta. Više o našim SAM uslugama možete doznati ovdje.

Na samom početku, prisutne je pozdravio predsjednik Uprave Perpetuuma Blerim Sela. Nakon njega, Danko Selak, konzultant Perpetuuma za licenciranje i upravljanje softverskom imovinom osvrnuo se na aktualne trendove u svijetu, ali i na zanimljiv način napravio paralelu s trendovima u Hrvatskoj.

Uveo je korisnike u osnovne pojmove i koncept SAMa, pojasnivši da se ne radi o “informatičkoj” tematici već o području koje je važno za cjelokupno poslovanje, osobito za funkciju financija čija je briga da skrbi o svoj imovini poduzeća.

“Ako imate vozni park, sigurno smatrate normalnim da znate koliko imate vozila u njemu. Mnoge kompanije, međutim, ne znaju koliko imaju licenci!” Ovom efektnom usporedbom dočarao je važnost SAMa na primjeru koji je razumljiv svim poslovnim ljudima.

Naglasak drugog dijela predavanja bio je na najčešćim greškama koje korisnici rade u licenciranju Microsoft proizvoda. Sve velike softverske kompanije, pa i Microsoft, imaju vrlo složene sustave licenciranja kako bi oni bili prilagodljivi najrazličitijim vrstama i profilima kompanija i organizacija koje taj softver koriste.

Perpetuum Mobile ima tradiciju prodaje licenciranog softvera staru preko 25 godina, tako da naši stručnjaci na čelu s Dankom dobro poznaju sve “tajne” licenciranja – bolje rečeno, u mogućnosti su korisnicima pomoći da za svoju kompaniju odaberu najpovoljniji model koji im neće uzrokovati nepotrebne troškove, a jamčiti će im potpunu i pravilnu pokrivenost svim potrebnim pravima korištenja.

Perpetuum Mobile će i dalje educirati svoje klijente, ali i širu poslovnu javnost, o procesima i metodama kvalitetnoj upravljanja softverskom imovinom u njihovim kompanijama.

Vidimo se ponovno na nekom sljedećem poslovnom druženju!

Kliknite na ove linkove kako biste besplatno preuzeli prezentacije s održane radionice i Perpetuumovu informativnu brošuru o SAMu:

Uvod u upravljanje softverskom imovinom - SAM

Najčešće pogreške u licenciranju Microsoft proizvoda

Perpetuum Mobile - SAM usluge