Prodaja licenciranog softvera

Vi ste ovdje

Najbolji modeli kupnje Microsoft, Symantec i softvera drugih partnera

Bilo da se radi o jednokratnoj kupnji softvera ili o sklapanju ugovora o licenciranju, taj proces nije uvijek jednostavan. U slučaju licenciranja većih organizacija potrebno je dobro poznavati različite opcije koje će korisniku osigurati potpuno licenciranje uz što niži trošak. Kada govorimo o sklapanju količinskih ugovora o licenciranju, prvi je korak detektiranje potreba organizacije. Postoje razne opcije odabira i licenčnih modela, a svaki je dizajniran da rješava drugačiji set potreba. Obzirom na naše bogato iskustvo u licenciranju, pomoći ćemo vam da pronađete najbolje rješenje za vašu organizaciju i specifične potrebe. Takvim pristupom ne samo da kontrolirate i predviđate budžet za licence, nego ga čak i možete i smanjiti u odnosu na nabavku licenci stihijski i po potrebi. Javite se našem timu stručnjaka koji će naći optimalno rješenje za vas.